St John’s Mtendere (29) (2019_12_23 21_59_26 UTC)

Zambia, Brigades, children